ΤΡΟΠΟΙ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΠΡΟΣ ΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

 

 

 

 

 

Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν ως εξής:

 

 

 

1.(α) Κατ’ ευθείαν από τον χορηγό (κοστολογημένης της  γραμματειακής υποστήριξης και χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το τουριστικό πακέτο).

 

   (β)   Εναλλακτικά, η γραμματειακή αμοιβή μπορεί να καλυφθεί από τις εγγραφές των συνέδρων (έχοντας ως εγγύηση από την εταιρία έναν minimum αριθμό συμμετοχών).

 

   (γ)  Σε περίπτωση επιλογής εργασιών γραμματειακής ή τουριστικής υποστήριξης, τότε η αμοιβή θα είναι ανάλογη της συγκεκριμένης παροχής.

 

 

 

2. Με ποσοστό, το οποίο θα συμφωνηθεί ανάμεσα στην οργανωτική επιτροπή και την εταιρία επί του τζίρου, με απαραίτητη προϋπόθεση τη διασφάλιση του συνεδριακού κόστους, πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει έχοντας καθορίσει τον minimum αριθμό συμμετοχών με προοπτική προσαύξησης σε περίπτωση διαφοροποίησης.

 

Επίσης, ως προς τις χορηγίες θα υπάρχει συμμετοχή με ποσοστό το οποίο θα διαφοροποιείται εάν η χορηγία είναι εξασφαλισμένη από το συνέδριο ή αν επιτυγχάνεται από τον οργανωτή.

 

 

 

Και στις δύο περιπτώσεις, ο οργανωτής θα πρέπει να διαχειριστεί το πακέτο των χορηγιών, οι οποίες θα δίνονται σε είδος ή σε χρήμα, προσφέροντας υποστήριξη υψηλής ποιότητας στο συνέδριο.