ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΑΠΟ  ΤΗ MOEL 

 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες από την MOEL είναι οι ακόλουθες:
 
1. Η εταιρία μας δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα της ανεύρεσης κεφαλαίων μέσω επιλεγμένων χορηγών. Tα κεφάλαια αυτά θεωρούνται απαραίτητα για την άριστη ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.Ο τομέας των Δημοσίων Σχέσεων της εταιρίας μας, επιλαμβάνεται πλήρως για τα παραπάνω θέματα με επιτυχία.
 
2. Επικοινωνία με χορηγούς για κάλυψη παγίων εξόδων του συνεδρίου, και διαχείριση του μορφοποιημένου χορηγικού πακέτου. (Αίθουσα, Οπτικοακουστικά Συστήματα, Διερμηνεία, Τυπογραφικές Εργασίες, Τσάντες, Χαρτικά και Στυλό, Coffee Breaks, Welcome Reception, Gala Dinner, Πολιτιστική Εκδήλωση).
 
3. Οικονομική Διαχείριση του Συνεδρίου :
α) Επικοινωνία, επιβεβαίωση και είσπραξη χορηγιών δια παραστατικών εάν πρόκειται για χρηματική χορηγία ή διαχείριση της χορηγίας εάν πρόκειται εις είδος.
β) Εγγραφές με κάρτες ή cash (άνοιγμα λογαριασμού στο όνομα του συνεδρίου).
 
4. Τελική επιλογή από κοινού με τους προέδρους του συνεδρίου και επιβεβαίωση συνεδριακού χώρου, κατόπιν διερεύνησης της υφιστάμενης ξενοδοχειακής και συνεδριακής υποδομής.
 
5. Αναλαμβάνουμε το δημιουργικό διαφημιστικών φυλλαδίων και εκτύπωσης proceedings, διαφημιστικές αντιπαροχές και συγκρότηση προγράμματος.
 
 
6. Διαχείριση και επίβλεψη όλου του προγράμματος. Επιλογές και παρακολούθηση Coffee Βreaks, Welcome Reception, Gala Dinner, προσκλήσεις και επιβεβαιώσεις επισήμων προσώπων.
 
 
7. Ξενοδοχειακές παροχές
Έρευνα αγοράς και επιβεβαίωση προκράτησης δωματίων σε ξενοδοχεία 5*, 4* και 3* μέχρι οριστικής κράτησης.
Προκαταβολές στα ξενοδοχεία με την υπογραφή συμβολαίου για οριστική κράτηση με επιπλέον εγγύηση, εγγυητική επιστολή κατατεθειμένη στον ΕΟΤ.
 
8. Γραμματεία
Η Γραμματεία κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου συνίσταται σε:
α)Επί τόπου εγγραφές από γραμματεία υποδοχής.
β)Φάκελος συνέδρων (υλικό συνεδρίου).
γ)Παρακολούθηση Αιθουσών (γραμματέας/αίθουσα,     παρακολούθηση της λειτουργίας των οπτικοακουστικών συστημάτων και της εκτέλεσης του προγράμματος του συνεδρίου δηλαδή την τήρηση σειράς ομιλιών, επίβλεψη διαλειμμάτων, συνεχής ενημέρωση των συνέδρων)
δ)Διαχείριση Εκθεσιακού και Διαφημιστικού χώρου.
 
9. Τύπος
Ως σύμβουλοι επικοινωνίας, προτείνουμε ενημέρωση μέσω τύπου, για την καλύτερη διαφήμιση του συνεδρίου. (Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορούμε να σας οργανώσουμε press conference, ανακοινώσεις τύπου, κτλ).
 
10. Κοινωνικό/ Τουριστικό και Πολιτιστικό Πρόγραμμα
α)Κοινωνικό πρόγραμμα, υλοποίηση event (θεματικά δείπνα, αποχαιρετιστήρια δεξίωση, Ελληνική βραδιά)
β)Τουριστικό πρόγραμμα, πληροφόρηση και παροχή υπηρεσιών σε μεμονωμένες ή μαζικές εκδρομές (Νησιά και Ηπειρωτική χώρα)
γ)Πολιτιστική Εκδήλωση, η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα ξεχωριστό event ή κάποια μικρά καλλιτεχνικά δρώμενα τα οποία μπορούν να παρεμβληθούν κατά τη διάρκεια της WelcomeReception, παραστάσεις Αρχαίου Δράματος κ.λπ.
δ)Υλοποίηση και επίβλεψη προγράμματος συνοδών μελών .
ε)Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς ή παραδοσιακούς χώρους
στ)Επίβλεψη καθ’ όλη τη διάρκεια όλων των εκδηλώσεων του Συνεδρίου, αυτών που υλοποιούνται από τον οργανωτή και αυτών που είναι προσφορά άλλων φορέων, για διασφάλιση της ποιότητας.
 
11. Ταξίδια και Τουρισμός
Αεροπορικά εισιτήρια, καθώς και κρατήσεις σε ξενοδοχεία στις χαμηλότερες διαθέσιμες τιμές αναλαμβάνονται από το Τμήμα Ταξιδίων, που είναι επίσης επίσημα εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ).
 
Τελικά, σας αναφέρουμε το πλέον σημαντικό προσόν μας:
Από το ξεκίνημα έως και την ολοκλήρωση του έργου, ο πελάτης είναι ενήμερος όλων των κινήσεων, όλων των πρόσφορων εναλλακτικών λύσεων και δυνατοτήτων που υπάρχουν. Με τον τρόπο αυτό, όλη η πορεία του έργου εξελίσσεται ομαλά, χωρίς απρόοπτα, με το καλύτερο αποτέλεσμα και το ελάχιστο κόστος.
 
 Μετά το τέλος του συνεδρίου, τελικός οικονομικός απολογισμός του έργου.